Samorząd wspiera UP!

KolażCzy wiecie że: Trasa UP 115 przebiega, niestety już nieistniejącym, żółtym szlakiem turystycznym „Dookoła Rzeszowa" Jest to trasa okrężna wokół Rzeszowa o łącznej długości ok 120 km i przebiega przez tereny sześciu ościennych Gmin, które czynnie i życzliwie wspierają naszą inicjatywę od pierwszej edycji.

Gmina Tyczyn i Miasto Tyczyn to malowniczo położona Gmina na Pogórzu karpackim, bogata w historię oraz tradycję. Posiada znakomite walory przyrodnicze do uprawiania turystyki pieszej , biegowej oraz rowerowej. Dopełnieniem tego jest Miasto Tyczyn ze swoim zespołem pałacowo-parkowym oraz wspaniała tyczyńską świątynią.

Gmina Lubenia położona na terenie Pogórza Dynowskiego. Teren gminy jest terenem podgórskim i górskim o największym wzniesieniu 420 m n.p.m Malowniczy krajobraz, zalesione wzgórza, duże kompleksy leśne, strumyki i potoki oraz specyficzny mikroklimat czynią z tego terenu doskonałe miejsce wypoczynku i rekreacji.
To właśnie w tegorocznej edycji z Lubeni startuje dystans WT 30.

Gmina Boguchwała i Miasto Boguchwała charakteryzuje się ciekawym i zróżnicowanym ukształtowaniem terenu. Na jednym z najwyższych wzniesień gminy zlokalizowana jest platforma widokowa, nad którą góruje 15 metrowy Krzyż Milenijny. Walory turystyczne trasy podnoszą liczne stare kapliczki i krzyże przydrożne.

Gmina Świlcza pełna uroczych zakątków, spokoju i ciszy. Na terenie gminy znajduje się obszar poddany ochronie rezerwatowej – Zabłocie. To właśnie w tym miejscu będą czekać na zawodników UP 115 nasi wolontariusze.

Gmina Głogów Młp , Miasto Głogów Młp to dawne miasteczko tworzące interesujący zespół urbanistyczno-architektoniczny. Miasto otoczone jest kompleksami leśnymi, na południe od niego leży rezerwat przyrody BÓR.

Gmina Trzebownisko Na terenie Gminy znajduje się Starorzecze Wisłoka okolone bujną zielenią, pełne uroczych zakątków, spokoju i ciszy zachęca do uprawiania turystyki pieszej lub rowerowej. Przy zagrodach, przy drogach, a nawet w szczerym polu można podziwiać liczne kapliczki postawione przez miejscową ludność.