Regulamin biegu ,,Podkarpacki w Borze”

 1. Bieg odbędzie się w Borze k. Rzeszowa, 8 maja 2021 r., start - parking przy Strzelnicy Myśliwskiej. 
 2. Trasa: pętla o długości około 16 km, oznakowana, wytyczona ścieżkami leśnymi, do pokonania dla uczestników, według wcześniej złożonej deklaracji, w zależności od liczby uczestników Organizator przewiduje wybieg grupami, nie więcej niż 15 osób.
  2x (32 km)- godz.5.00, 8.30, 12.30,
  3x (48 km) – godz. 7.30, 7.45, 8.00,
  4x (64 km) – godz. 6.00, 6.30, 7.00,
  6x (96 km) –godz. 4.30
 3. Na wszystkich dystansach będzie prowadzona osobna klasyfikacja OPEN Kobiet i Mężczyzn, przewidziane są nagrody rzeczowe dla trzech najszybszych uczestników na każdym dystansie.
 4. W ramach wpisowego Organizator zapewnia zawodnikom:
  • pomiar czasu,
  • oznakowaną trasę,
  • napoje i wyżywienie na trasie zawodów,
  • posiłek regeneracyjny po biegu,
  • zabezpieczenie medyczne na trasie,
  • ubezpieczenie NNW,
  • koszulkę Attiq – do odbioru po dacie biegu.
 5. Wszystkich uczestników na trasie obowiązują:
  • zasady fair-play,
  • zasada samowystarczalności,
  • zakaz ingerowania w oznakowanie tras,
  • zakaz poruszania się poza wyznaczoną trasą zawodów,
  • zakaz zaśmiecania trasy,
  • zakaz niszczenia przyrody,
  • niedozwolony jest bieg ze zwierzętami.
 6. Bieg odbędzie się przy uwzględnieniu obowiązujących w dacie wydarzenia regulacji dotyczących zagrożenia epidemicznego.
 7. Numery startowe wydawane będą na miejscu startu, w czasie godziny poprzedzającej wybieg każdej grupy.

 

Uczestnicy biorą udział w wydarzeniu na własną odpowiedzialność.

Organizator nie zapewnia transportu.

Potwierdzenie udziału w wydarzeniu należy zgłosić w nieprzekraczalnym, terminie do 23 kwietnia 2021 r.

Back to Top