1. Oświadczenie dla zawodnika
  2. Oświadczenie dla dziecka - UP Mini
  3. Zgoda na odbiór pakietu startowego
  4. Oświadczenie dla Wolontariusza