Zapraszamy do zapoznania się z drobnymi uzupełnieniami regulaminowych zapisów, są one wynikiem Waszych głosów, w które jak zawsze wsłuchujemy się dokładnie:  

W punkcie 11 Regulaminu wprowadza się dodatkowe zapisy

"W klasyfikacji służb mundurowych mogą wziąć udział czynni zawodowo oraz emeryci: Wojska Polskiego, Policji, Żandarmerii Wojskowej, Państwowej Straży Pożarnej, Służby Ochrony Państwa, Straży Miejskiej, Straży Gminnych, Straży Granicznej, Służby Więziennej, Służby Celnej, Straży Ochrony Kolei, ABW, AW, Służby Leśnej".

"Przynależność do służb mundurowych będzie weryfikowana przy odbiorze pakietów startowych"

W punkcie 13 regulaminu dodaje się następujące postanowienie:

"Dla zawodników UP 115 zorganizowany zostanie jeden przepak – w punkcie żywieniowym w Zgłobniu ( ok.56 km trasy ). Rzeczy na przepak pozostawić należy w biurze zawodów w dniu 11 maja 2018 r., w workach dostarczonych przez Organizatora. Nie ma możliwości przekazania przepaku przed startem."