Ogłaszamy nabór do zespołu wolontariuszy, którzy wspierać będą i obsługiwać V Ultramaraton Podkarpacki: w strefie startu i mety, na trasie biegu i przy punktach odżywczych oraz w biurze zawodów. Potrzebujemy ludzi zaangażowanych i wesołych, a więc Ciebie! :)