KARPACKIE POGÓRZA. STRZYŻOWSKIE 24 KM

REGULAMIN

WYCIECZKI BIEGOWEJ (WB) 06.03.2016

STRZYŻÓW – GODOWA (24 KM)

To ostatnia wycieczka biegowa przed Ultramaratonem Podkarpackim. Tym razem stworzyliśmy dla Was coś wyjątkowego – wspólny trening na Pogórzu Strzyżowskim. Dzięki chłopakom z Teamu ReprezentujSiebie.pl zabierzemy Was do Strzyżowa i

CEL

 • zaprezentowanie jak najszerszemu gronu biegaczy piękna Podkarpacia,
 • integracja środowiska biegowego wokół idei Ultramaratonu Podkarpackiego,
 • zebranie sugestii i wniosków od uczestników WB,
 • aktywny wypoczynek i świetna zabawa.

DLA KOGO?

Wszystkie wycieczki biegowe przeznaczone są dla wszystkich chętnych osób, które chcą zidentyfikować się z ideą treningów ultra, biegania crossowego, wspierają duchem Ultramaraton Podkarpacki  oraz posiadają odpowiednie przygotowanie kondycyjnie i zdrowotnie do zmierzenia się z tak długą trasą. Wycieczki biegowe nie są ograniczone tylko dla osób, które będą startowały w zawodach! Zapraszamy wszystkich zainteresowanych, być może będziecie chcieli być z nami w charakterze widzów lub wolontariuszy na którymś z odcinków UP 2016.

ORGANIZATOR I OPRACOWANIE WYCIECZKI BIEGOWEJ

Stowarzyszenie Ultra Run

36-001 Trzebownisko 1056 a

NIP 517-036-43-01, REGON 181-042-080

KRS 0000482602

Team Reprezentuj Siebie.pl

Tomek Góra & Łukasz Nowak

PARTNERZY

Team Biegowy ReprezentujSiebie.pl

Miasto i Gmina Strzyżów

Res Motors Autoryzowany Dealer Forda

Podkarpacka Komunikacja Autobusowa Marcel

KONTAKT

Lucyna Sroka 504291884

e-mail: biuro@ultramaratonpodkarpacki.pl

strona internetowa zawodów: www.ultramaratonpodkarpacki.pl.

Profil na FB: https://www.facebook.com/ultrapodkarpacki

TRASA

Trasy wycieczek biegowych przebiegają w większości po trasie Ultramaratonu Podkarpackiego 2016. Trasy WB poprowadzone są drogami, ścieżkami, terenami leśnymi oraz wśród pól i łąk. Rzeźba terenu jest mocno pofałdowana, urozmaicona, wymagająca kondycji. Drogi przeważnie utwardzone, liczne odcinki asfaltowe. Dopuszczamy możliwość zmian trasy WB jeżeli jest to uzasadnione warunkami organizacyjnymi lub atmosferycznymi. O fakcie tym wcześniej informujemy uczestników WB.

W miarę możliwości podajemy wcześniej w wersji cyfrowej (profil na endomondo) mapki, profile oraz dokładne opisy wszystkich tras WB wraz z procentowym określeniem rodzaju nawierzchni w odrębnym komunikacie dotyczącym konkretnej WB. Na WB zapewniamy osobę/-y, która prowadzi po trasie.

Aktualna mapka i profil trasy najbliższej WB znajduje się na stronie http://www.gpsies.com/map.do?fileId=tgprzxgmaxdoywkw

WARIANTY WB DO WYBORU

WB opracowane są w sposób, że możliwy jest wybór 2 wariantów grup;

 • grupa podstawowa – przeznaczona dla początkujących zawodników i prowadzona przez Przewodnika, tempo ustalone jest z uwzględnieniem możliwości grupy
 • grupa zaawansowana – przeznaczona dla bardziej doświadczonych biegaczy prowadzona przez Przewodnika, dla której przewidziano szybsze tempo biegu

Uczestnicy samodzielnie decydują w której grupie uczestniczą w WB. W celu wyboru odpowiedniej grupy – należy zapoznać się z dokumentem „BEZPIECZEŃSTWO I ZASADY OBOWIĄZUJĄCE PODCZAS WB”

TERMIN I MIEJSCE

Miejsce i godzina wyjazdu z Rzeszowa:

Dolny parking koło Hali Sportowej Podpromie (obok Mostu Zamkowego) w Rzeszowie – godz. 7.00

Miejsce i termin startu:

Strzyżów, Rynek 06.03.2016, godz. 8.00

Miejsce startu – Strzyżów, Rynek

Punkt żywieniowy (na trasie) – 13,5 km na trasie koło Cerkwi w Bonarówce

Miejsce mety – Godowa, Zespół Szkół.

WARUNKI UCZESTNICTWA:

 • zgłoszenie uczestnictwa poprzez formularz rejestracyjny,
 • wniesienie opłaty za uczestnictwo w wysokości 10 złotych w terminie do 26.02.2016 r.,
 • zaakceptowanie warunków związanych m.in. z przestrzeganiem przepisów Prawa o ruchu drogowym (część WB zawsze jest prowadzona w ciągu dróg, gdzie uczestnik bezwzględnie ma dostosować się do obowiązujących przepisów),
 • dobry stan zdrowia,
 • posiadanie odpowiedniego sprzętu uwzględniającego aktualne warunki pogodowe i terenowe,
 • ukończone w dniu wycieczki 18 lat.

wyposażenie obowiązkowe:

 • kurtka przeciwdeszczowa z kapturem,
 • buty do terenu,
 • folia NRC.

ORGANIZATORZY ZAPEWNIAJĄ

 • transport z Rzeszowa na start oraz po zakończeniu wycieczki z mety do Rzeszowa,
 • wóz serwisowy na trasie (z możliwością pozostawienie suchych rzeczy na metę punkt zlokalizowany będzie w naszym wozie serwisowym bezpośrednio przed startem ),
 • punkt z gorącymi napojami i żywieniowy,
 • gorący posiłek na mecie,
 • przewodników po trasie,
 • ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków.

ZGŁOSZENIA

Zgłoszenia przyjmowane będą poprzez formularz rejestracyjny dostępny na stronie www. zawodów w terminie od 21 lutego (godz.12.00) do 26 lutego (godz. 20.00) lub do wyczerpania limitu miejsc.

OPŁATA ZA UDZIAŁ

10 złotych płatna do dnia 26 lutego 2016 na konto:

Stowarzyszenie Ultra Run

36-001 Trzebownisko 1056 a

mBank 33114020040000340274959459

LIMIT MIEJSC

Limit miejsc to 120 osób

Po przekroczeniu limitu uczestników automatycznie uruchomiona zostanie lista rezerwowa (10 miejsc). W sytuacji, kiedy osoba z listy nie spełni warunków udziału w wycieczce – kolejne osoby z listy zostaną poinformowane o możliwości udziału.

Nie mamy możliwości powiększania ilości limitu miejsc – jest to związane z koniecznością wynajęcia autobusów na dojazd ze startu, opracowania poczęstunku, pojemności sali… Dlatego – bądźcie czujni, szybko się zapisujcie.

BEZPIECZEŃSTWO I OCHRONA PRZYRODY

Wszystkich uczestników WB obowiązuje:

 • przestrzeganie przepisów ruchu drogowego na drogach publicznych oraz w miejscach przekraczania dróg publicznych,
 • zakaz zaśmiecania trasy,
 • zakaz niszczenia przyrody,
 • dbanie wzajemnie o siebie (nikogo nie zostawiamy, biegniemy w grupie!)

NA KONIEC…

Wszyscy startują na własną odpowiedzialność. Mają świadomość i wiedzę o swoim stanie zdrowia, możliwościach i ograniczeniach związanych z biegami długodystansowymi – posiadają niezbędną kondycją fizyczną i odpowiednie przygotowaniem psychiczne.

Ze względów bezpieczeństwa Organizator zastrzega sobie prawo do skrócenia trasy, zmiany godziny startu, przerwania lub odwołania WB w przypadku wystąpienia bardzo trudnych warunków atmosferycznych lub klęsk żywiołowych. Informacje o zmianach będą publikowane na FB Ultramaratonu Podkarpackiego oraz stronie www. Zmiany mogą również być wprowadzone już w trakcie trwania WB.W takim przypadku – prosimy o dostosowanie się do sugestii Organizatorów (a ostatecznie – każdy jest dorosły i decyduje sam za siebie i ponosi tego konsekwencje).