Wycieczka biegowa (WB) 20.12.2015

Tyczyn Rynek – Rzeszów Rynek

BEZPIECZEŃSTWO I ZASADY OBOWIĄZUJĄCE PODCZAS WB

 

Podstawową kwestią jest zapewnienie wszystkim uczestnikom bezpieczeństwa. Dlatego prosimy osoby, które uczestniczą w WB o zapoznanie się z podstawowymi kwestiami odnośnie udziału.

 1. WB odbywa się w otwartym ruchu ulicznym. Uczestników wycieczki obowiązuje przestrzeganie przepisów ruchu drogowego na drogach publicznych oraz w miejscach przekraczania dróg publicznych. 
  Oznacza to, że niedopuszczalne jest wbieganie na jezdnię, przekraczanie ulic w miejscach niedozwolonych, wymagane jest zachowanie szczególnej ostrożności na drogach publicznych.
 2. WB ma charakter grupowy. Wycieczka odbywa się w dwóch grupach. Grupy prowadzą oraz zamykają Przewodnicy. Przewodnicy będą na sobie posiadali kamizelki odblaskowe Organizatora.
 3. W miarę możliwości grupa porusza się w sposób zwarty. Uczestnicy grupy nie wyprzedzają Przewodnika a ostatni biegną przed zamykającym grupę. Na trasie nie pozostawiamy nikogo.
  W razie kontuzji lub innych wypadków losowych wzywamy wóz serwisowy – który dowiezie uczestnika wycieczki na metę – to jest do Rzeszowa.
 4. Grupy podzielone są według klucza: 
  POCZĄTKUJĄCA – przeznaczona dla osób nie posiadających doświadczenia w biegach ultra oraz biegających amatorsko. W praktyce oznacza to, że jeżeli podczas zawodów biegasz 10 kilometrów w tempie powyżej 50 minut, półmaraton powyżej 2 godzin – to jest to grupa dla Ciebie. Tempo tej grupy będzie bardzo łagodne i będziemy obserwować, jak znosicie obciążenie podczas wycieczki i zwalniać, aby każdy mógł dobiec do Rzeszowa.
  ZAAWANSOWANA - przeznaczona dla osób posiadających doświadczenia w biegach ultra oraz maratonach. Jeżeli podczas zawodów biegasz 10 kilometrów w tempie poniżej 50 minut, półmaraton poniżej 2 godzin – to jest to grupa dla Ciebie. Przewodnicy będą obserwowali, jak radzą sobie uczestnicy grupy i dopasują tempo do możliwości.
 5. Uczestnicy samodzielnie decydują, z jaką grupą poruszają się na trasie. Zmiana grupy podczas WB jest możliwa do momentu posiadania kontaktu wzrokowego z drugą grupą.
  Grupy rozpoczynają WB na starcie według schematu: pierwsza wyrusza grupa zaawansowana – następnie grupa początkująca.
 6. Przewodnicy rozpoznawalni z uwagi na płeć i urodę:
   
  Przewodnik Robert Korab

  Grupa zaawansowana – Robert Korab

   
  Przewodnik Lucyna Sroka

  Grupa początkująca – Lucyna Sroka

  Przewodnicy będą obecni przed startem na Rynku w Tyczynie obok auta serwisowego Ultramaratonu Podkarpackiego. Ich zdjęcia zostały zamieszczone poniżej – celem właściwej identyfikacji.
 7. W razie podjęcia decyzji o zakończeniu wycieczki przed wskazaną przez Organizatora metą uczestnik jest zobowiązany poinformować o tym fakcie Przewodnika.
 8. W sytuacji kontuzji lub poważnych urazów – uczestnicy wycieczki ubezpieczeni są od następstw nieszczęśliwych wypadków. Wszelkie ewentualne kontuzje lub urazy odniesione podczas wycieczki winne być zgłoszone Przewodnikom (aby uzyskać od nich poświadczenie, że zostało ono odniesione w trakcie WB).
 9. Pozostałe informacje obowiązujące uczestników zostały zawarte w regulaminie WB.

 

Udanej zabawy!

Organizatorzy Ultramaratonu Podkarpackiego