Rozpoczynamy przygotowania do UP 2016. Na początek „START” – czyli odcinek z linii startu UP 2016 do Tyczyna. Początkowe kilometry to asfalt, aż do wydostania się z miasta, później las w okolicach Słociny i przez Matysówkę do Tyczyna.

Dla debiutantów będzie to wymagająca wycieczka – być może nie najdłuższa, ale poprowadzona przez trasę pofałdowaną, terenowo – asfaltową. Należy być przygotowanym na około 4 h biegu.

Pamiętajcie! Warunkiem uczestnictwa jest zgłoszenie się poprzez formularz rejestracyjny i zaakceptowanie warunków udziału. Transport we własnym zakresie!

CEL:

 • zaprezentowanie jak najszerszemu gronu biegaczy trasy, na której odbędą się zawody Ultramaratonu Podkarpackiego 2016,
 • integracja środowiska biegowego wokół idei Ultramaratonu Podkarpackiego
 • testowanie praktyczne trasy (jej zalet i ograniczeń),
 • zebranie sugestii i wniosków od uczestników WB,
 • aktywny wypoczynek i świetna zabawa.

DLA KOGO?

Wszystkie wycieczki biegowe po trasie Ultramaratonu Podkarpackiego 2016 przeznaczone są dla wszystkich chętnych osób, które chcą poznać trasę zawodów oraz posiadają odpowiednie przygotowanie kondycyjnie i zdrowotnie do zmierzenia się z tak długą trasą. Wycieczki biegowe nie są ograniczone tylko dla osób, które będą startowały w zawodach! Zapraszamy wszystkich zainteresowanych, być może będziecie chcieli być z nami w charakterze widzów lub wolontariuszy na którymś z odcinków UP 2016.

ORGANIZATOR I OPRACOWANIE WYCIECZEK BIEGOWYCH

Stowarzyszenie Ultra Run

36-001 Trzebownisko 1056 a

KONTAKT

Lucyna Sroka 504291884

e-mail:biuro@ultramaratonpodkarpacki.pl

strona internetowa zawodów: www.ultramaratonpodkarpacki.pl

Profil na FB: https://www.facebook.com/ultrapodkarpacki

TRASA

Trasy wycieczek biegowych przebiegają w większości po trasie Ultramaratonu Podkarpackiego 2016. Trasy WB poprowadzona są drogami, ścieżkami, terenami leśnymi oraz wśród pól i łąk. Rzeźba terenu jest mocno pofałdowana, urozmaicona, wymagająca kondycji. Drogi przeważnie utwardzone, liczne odcinki asfaltowe. Dopuszczamy możliwość zmian trasy WB jeżeli jest to uzasadnione warunkami organizacyjnymi lub atmosferycznymi. O fakcie tym wcześniej informujemy uczestników WB.

W miarę możliwości podajemy wcześniej w wersji cyfrowej (profil na endomondo) mapki, profile oraz dokładne opisy wszystkich tras WB wraz z procentowym określeniem rodzaju nawierzchni w odrębnym komunikacie dotyczącym konkretnej WB. Na WB zapewniamy osobę/-y, która prowadzi po trasie.

Aktualna mapka i profil trasy najbliższej WB znajduje się na stronie www.ultramaratonpodkarpacki.pl (kilometry od 0 do 23 km na trasie zawodów).

WARIANTY WB DO WYBORU

WB opracowane są w sposób, że możliwy jest wybór 2 wariantów grup:

 • wersja basic – grupa przeznaczona dla początkujących zawodników, tempo ustalone jest z uwzględnieniem możliwości grupy,
 • wersja standard – grupa przeznaczona dla bardziej doświadczonych biegaczy, dla których przewidziano szybsze tempo biegu.

TERMIN I MIEJSCE

Termin startu:

15.11.2015, godz. 8.00

Miejsce startu – Rzeszów, rynek (obok studni)

Miejsce mety – Tyczyn rynek

WARUNKI UCZESTNICTWA:

 • Zgłoszenie uczestnictwa poprzez formularz rejestracyjny oraz zaakceptowanie warunków związanych m.in. z przestrzeganiem przepisów Prawa o ruchu drogowym (część WB zawsze jest prowadzona w ciągu dróg, gdzie obowiązkowo uczestnik ma dostosować się do obowiązujących przepisów),
 • Dobry stan zdrowia,
 • Posiadanie odpowiedniego sprzętu uwzględniającego aktualne warunki pogodowe i terenowe,
 • Ukończenie 18-tego roku życia.

wyposażenie obowiązkowe:

 • kurtka przeciwdeszczowa z kapturem,
 • buty do terenu,
 • folia NRC.

ORGANIZATORZY ZAPEWNIAJĄ:

 • opracowanie trasy WB,
 • nie pozostawienie kogokolwiek na trasie WB – zawsze biegniemy razem, niedopuszczalne jest, aby ktoś pozostał sam na trasie,
 • ubezpieczenie NNW,
 • ciepłą kawę i herbatę na mecie.

ZGŁOSZENIA

Zgłoszenia przyjmowane są poprzez formularz rejestracyjny dostępny na stronie www. zawodów.

Zgłoszenie jest obowiązkowe z uwagi na zaznajomienie się osoby z warunkami udziału.

Zgłoszenie pozwala nam również na określenie, ile mamy przygotować herbaty i kawy na metę.

BEZPIECZEŃSTWO I OCHRONA PRZYRODY

Wszystkich uczestników WB obowiązuje:

 • przestrzeganie przepisów ruchu drogowego na drogach publicznych oraz w miejscach przekraczania dróg publicznych,
 • zakaz zaśmiecania trasy,
 • zakaz niszczenia przyrody,
 • dbanie wzajemnie o siebie (nikogo nie zostawiamy, biegniemy w grupie!).

NA KONIEC…

Wszyscy startują na własną odpowiedzialność. Mają świadomość i wiedzę o swoim stanie zdrowia, możliwościach i ograniczeniach związanych z biegami długodystansowymi – posiadają niezbędną kondycją fizyczną i odpowiednie przygotowaniem psychiczne.

Ze względów bezpieczeństwa Organizator zastrzega sobie prawo do skrócenia trasy, zmiany godziny startu, przerwania lub odwołania WB w przypadku wystąpienia bardzo trudnych warunków atmosferycznych lub klęsk żywiołowych. Informacje o zmianach będą publikowane na FB Ultramaratonu Podkarpackiego oraz stronie www. Zmiany mogą również być wprowadzone już w trakcie trwania WB.W takim przypadku – prosimy o dostosowanie się do sugestii Organizatorów (a ostatecznie – każdy jest dorosły i decyduje sam za siebie i ponosi tego konsekwencje).