I ULTRAMARATON PODKARPACKI

REGULAMIN ZAWODÓW

1. CEL ZAWODÓW

Promocja regionu Podkarpacia w Polsce i na świecie.
Promocja miasta Rzeszowa oraz miast i gmin partnerskich – Tyczyna, Boguchwały, Świlczy, Głogowa Małopolskiego, Trzebowniska.
Promocja biegów długodystansowych.
Promocja biegania jako aktywnej formy spędzania czasu.
Popularyzacja zdrowego stylu życia, zapobieganie uzależnieniom wśród młodzieży i dorosłych.
Integracja środowiska biegaczy ultramaratonów.

 

2. ORGANIZATOR I KIEROWNICTWO ZAWODÓW

Stowarzyszenie Ultra Run
36-001Trzebownisko 1056 a
Dyrektor Zawodów – Wojciech Sroka tel. 512 174 830
Sędzia Główny Zawodów – Maciej Piotrowski tel. 695 745 102
Kontakt z mediami – Lucyna Sroka tel. 504 291 884
e-mail:biuro@ultramaratonpodkarpacki.pl
strona internetowa zawodów: www.ultramaratonpodkarpacki.pl.

3. TRASY

Trasa biegu, mającego charakter liniowy, przebiega w większości żółtym szlakiem turystycznym wokół Rzeszowa. Trasa poprowadzona jest drogami, ścieżkami, terenami leśnymi oraz wśród pól i łąk. Rzeźba terenu jest mocno pofałdowana (zwłaszcza w pierwszej połowie trasy), urozmaicona, wymagająca kondycji. Drogi przeważnie utwardzone, liczne odcinki asfaltowe.
Ultramaraton Podkarpacki (UP) jest rozgrywany na dwóch dystansach:
UP 70 – dystans ok.70 km, przewyższenie +1250/-1250
UP 110 – dystans ok. 110 km, przewyższenie +1600/-1600
Mapki, profile oraz dokładne opisy wszystkich tras wraz z procentowym określeniem rodzaju nawierzchni zostaną podane na stronie internetowej Zawodów w odrębnym komunikacie. Całość trasy będzie wyraźnie i jednoznacznie oznaczona pionowo za pomocą taśm zawieszanych oraz w miarę możliwości pogodowych poziomo za pomocą kredy zmywalnej. Dodatkowo zawodnicy otrzymają wydrukowaną mapę z zaznaczonym przebiegiem tras Ultramaratonu oraz do wykorzystania ślad gpx (do pobrania ze strony zawodów).

4. LIMITY CZASOWE

UP 70 = 13 h
UP 110 = 20 h
Limity czasowe na poszczególnych punktach kontrolnych zostaną podane na stronie internetowej Zawodów odrębnym komunikatem.
Przekroczenie limitu czasowego na punktach kontrolnych jest równoznaczne z wykluczeniem zawodnika z dalszej rywalizacji.
W przypadku wycofania się zawodnika z rywalizacji jest on zobowiązany poinformować organizatora. Organizator nie zapewnia transportu z trasy do biura zawodów. Przebieg trasy przecinający trasy dojazdowe do Rzeszowa umożliwia łatwy i szybki powrót do bazy zawodów miejskimi i podmiejskimi liniami autobusowymi.
Na trasie nad prawidłowością przebiegu zawodów czuwać będą oprócz sędziów w wyznaczonych punktach, także nieoznakowani sędziowie lotni.

5. TERMIN I MIEJSCE

Miejsce startu i mety obu dystansów UP 70 i UP 110:
Rzeszów, Rynek Główny
Termin startu:
31.05.2014, o wschodzie Słońca, godz. 4.21 – wspólny start dla obu dystansów
Biuro zawodów:
ROSiR Rzeszów, ul. Ks. J. Jałowego 23 A.

6. LIMIT UCZESTNIKÓW

Przewiduje się następujące limity startujących:
UP 70 = 150 osób
UP 110 = 50 osób
Organizator zastrzega sobie prawo zwiększenia limitu.

7. WARUNKI UCZESTNICTWA

Uczestnikiem zawodów może być osoba, która najpóźniej w dniu startu ukończy 18 lat.
Zawodnicy zgłaszając się do biegu oświadczają, że startują na własną odpowiedzialność Warunkiem dopuszczenia zawodnika do biegu będzie złożenie przez niego podpisu pod oświadczeniem o braku przeciwwskazań lekarskich do udziału w biegu ultramaratońskim.
Zawodnicy przed startem muszą zostać zweryfikowani w Biurze Zawodów poprzez okazanie dowodu tożsamości.
Zawodnicy na trasie UP 70/110 muszą przestrzegać Regulaminu Zawodów oraz przepisów Prawa o ruchu drogowym.

8. ZGŁOSZENIA

Zgłoszenia przyjmowane są poprzez formularz dostępny na stronie internetowej Zawodów.
Data rozpoczęcia zapisów: 2 stycznia 2014 r., godz. 12.00.
Po zgłoszeniu należy dokonać opłaty startowej w terminie do 7 dni, brak wpłaty w tym terminie skutkuje usunięciem zawodnika z listy startowej.
Za zgłoszenie uważa się prawidłowe wypełnienie formularza zgłoszeniowego na stronie internetowej oraz uiszczenie opłaty startowej.
Lista zgłoszonych zawodników będzie uaktualniana na bieżąco na stronie internetowej Zawodów.

9. WPISOWE

UP 70: 80zł – do 15.01.2014 r.
100zł – do 31.03.2014 r.
130zł – do 25.05.2014 r.
UP 110: 110zł – do 15.01.2014 r.
130 zł – do 31.03.2014 r.
160 zł – do 25.05.2014 r.
Zgłoszenia przyjmowane są do 25.05.2014 r.
Opłatę należy wnosić przelewem na konto bankowe Organizatora.
( mBank 33114020040000340274959459 )
Tytuł wpłaty: nazwa biegu, imię i nazwisko, rok urodzenia
Nazwa biegu: UP 70 lub UP 120
Opłata startowa nie podlega zwrotowi. W uzasadnionych przypadkach i po uzgodnieniu z Organizatorami istnieje możliwość przekazania pakietu startowego innej osobie. Po dniu 25.05.2014 r. takiej możliwości nie będzie.
Organizator nie odpowiada za zaginięcie przelewu bankowego z winy poczty lub banku.

10. WYPOSAŻENIE

A. OBOWIĄZKOWE
W trakcie trwania Zawodów każdy zawodnik musi posiadać przy sobie wyposażenie obowiązkowe. Wyposażenie to będzie kontrolowane na trasie, a jego brak będzie skutkować dyskwalifikacją zawodnika.
W skład wyposażenia obowiązkowego wchodzi:
- numer startowy (umieszczony z przodu, widoczny i możliwy do odczytania),
- telefon komórkowy z baterią działającą na czas biegu (polecamy wpisać numery do Organizatorów, podane podczas rejestracji),
- folia NRC,
- bukłak lub bidon/bidony o łącznej pojemności, co najmniej 0.5 litra,
- elementy odblaskowe na odzieży,
- czołówka dla zawodników UP 110

B. ZALECANE

W skład wyposażenia zalecanego wchodzi:
- ubiór odpowiedni do pogody (UP 70/110),
- drobna gotówka na wypadek konieczności powrotu komunikacją miejską lub podmiejską do bazy zawodów (ponadto na trasie znajdują się sklepy spożywcze, których lokalizacja zostanie podana w osobnym komunikacie).

11. ŚWIADCZENIA STARTOWE

W ramach wpisowego Organizator zapewnia zawodnikom:
- koszulkę okolicznościową,
- oznakowaną trasę oraz wydrukowaną mapę trasy,
- napoje i wyżywienie na trasie Zawodów (lokalizacja punktów odżywczych oraz ich wyposażenie zostaną podane w osobnym komunikacie),
- posiłek regeneracyjny po biegu,
- pamiątkowy medal dla wszystkich którzy ukończą UP 70/110,
- puchary i nagrody dla najlepszych.
Organizator dopuszcza rozszerzenie pakietu startowego oraz puli nagród w zależności od hojności sponsorów.

12. KLASYFIKACJA

Na obu dystansach UP 70 / UP 110 będzie prowadzona osobna klasyfikacja OPEN Kobiet i Mężczyzn oraz dodatkowa klasyfikacja służb mundurowych.
Zawodnicy ujęci w ramach klasyfikacji służby mundurowych będą również uwzględnieni w klasyfikacji open.
Organizator nie przewiduje prowadzenia klasyfikacji wiekowych.

13. BEZPIECZEŃSTWO I OCHRONA PRZYRODY

Wszystkich zawodników na trasie UP 70/110 obowiązują :
- zasady fair-play,
- zakaz ingerowania w oznakowanie tras,
- przestrzeganie przepisów ruchu drogowego na drogach publicznych oraz w miejscach
przekraczania dróg publicznych,
- zakaz poruszania się poza wyznaczoną trasą zawodów,
- zakaz zaśmiecania trasy,
- zakaz niszczenia przyrody.

14. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Nieprzestrzeganie Regulaminu Zawodów grozi dyskwalifikacją zawodnika.
W przypadku dyskwalifikacji zawodnikowi nie przysługuje zwrot wpisowego.
Zawodnicy startują na własną odpowiedzialność.
Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w Regulaminie Zawodów. Informacje o zmianach w Regulaminie Zawodów będą publikowane na stronie internetowej Zawodów oraz ogłoszone w osobnym komunikacie.
Ze względów bezpieczeństwa Organizator zastrzega sobie prawo do skrócenia trasy, zmiany godziny startu, przerwania lub odwołania Zawodów w przypadku wystąpienia bardzo trudnych warunków atmosferycznych lub klęsk żywiołowych, bez możliwości zwrotu wpisowego.

VIII UP startuje za:
FORD Bemo Motors

Miętowy Anioł

waran regaly
ULTRAMARATON PODKARPACKI ZŁOTYM BIEGIEM 2014!
 

UWAGA! Ten serwis używa cookies i podobnych technologii.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Czytaj więcej…

Zrozumiałem