Zasady rywalizacji na zawodach Ultramaraton Podkarpacki 2014.

 

W związku z licznymi pytaniami dotyczącymi możliwości korzystania z pomocy osób trzecich, zakładania prywatnych przepaków, transportu wody i wyżywienia informujemy:

Ultramaraton Podkarpacki 2014 przyjmuje filozofię zawodów fair play oraz biegu ultra, w których wszyscy zawodnicy przestrzegają równych reguł obowiązujących zawodników określonych w regulaminie. Zawodnicy odrzucają korzyści wynikające z błędów oraz niedopatrzeń sędziów oraz różnego rodzaju nieczystych zagrań sportowych.

Regulamin zawodów nie przewiduje na trasie zawodów na obu dystansach przepaków dla zawodników. Jest to związane z zasadą zawodów ultra polegającej na dążeniu do maksymalnej samowystarczalności, gdzie zawodnik decyduje na starcie, co jest mu niezbędne i konieczne do pokonania danego dystansu (wyjątek stanowi wyposażenie obowiązkowe określone w regulaminie). Organizator z kolei zapewnia bogate wyposażenie punktów odżywczych, które powinno wystarczyć biegaczowi do pokonania dystansu nawet przy braku własnego prowiantu. 

W związku z powyższym – na zawodach obowiązuje zasada nie korzystania z prywatnych przepaków (co byłoby w naszym rozumieniu zasadą preferującą przede wszystkim zawodników lokalnych mogących pozwolić sobie na wsparcie osób towarzyszących) oraz transportu przez kibiców wody, wyżywienia czy też akcesoriów sportowych.

Mając na względzie umożliwienie kibicom obserwowanie zmagań na trasie zawodników oraz dobre praktyki szczególnie z zagranicznych biegów dopuszczamy możliwość towarzyszenia zawodnikom na trasie zawodów od punktu żywieniowego w Tyczynie, tj. od 23 km (np. w postaci pacemakera). Kibice nie są uczestnikami zawodów – a zatem towarzyszą na własną odpowiedzialność.

 

Korekta trasy na dystansie UP110

 

Wspominaliśmy już o zatwierdzeniu trasy przez wszystkich zarządców dróg, przez które przebiega trasa. Jednak w ostatnich dniach otrzymaliśmy komunikat od Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad w kwestii drobnej modyfikacji przebiegu trasy. Zmiana dotyczy miejsca przekroczenia autostrady A4  (75 kilometr). Dotychczas planowane było przekroczenie autostrady przepustem dla zwierząt, po którym odbywał się do tej pory także ruch pieszych. Jednak w związku z nowymi nasadzeniami roślin na przepuście, zostaliśmy poproszeni o zmianę przebiegu trasy. Przekroczenie nastąpi drogą techniczną ok. 1km na wschód od dotychczas planowanego miejsca. Szczegóły pokazuje niniejszy fragment mapy (kolorem czerwonym naniesiono planowane obejście).Zmiana trasy

Ważne – zmiana nie będzie zaznaczona na mapie, którą otrzymanie w biurze zawodów, gdyż była już oddana do druku w momencie uzyskania informacji o zmianie przebiegu. W okolicy przecięcia autostrady należy kierować się w związku z tym kierować oznaczeniem trasy w terenie (taśmy, spray).

Opisana zmiana dotyczy tylko zawodników biegnących na dystansie 116km.