Ze względów organizacyjnych w dn. 14 maja 2014 r. o godz. 24.00 zamykamy możliwość dokonywania zmian na liście startowej. Jest to związane z koniecznością przekazania ostatecznych list startowych firmie zajmującej się pomiarem czasu na UP, która dokona przypisania numerów startowych do chipów.