Z uwagi na dużą liczbę zapytań o umożliwienie wzięcia udziału w konkursie także osobom nie podsiadającym profilu na FB Organizator postanowił zmienić treść Regulaminu i uchylić zapis ustępu II punkt  5. Zapraszamy do uczestnictwa w konkursie!

Regulamin