Konkurs na najlepszą relację z Ultramaratonu Podkarpackiego 

Zapraszamy do udziału w konkursie na najlepszą relację z naszej imprezy. Czekamy na Wasze relacje
w dowolnej formie (tekst, reportaż, cytat, film, fraszka, limeryk– pełna dowolność relacji wrażeń).

Regulamin konkursu

I. Postanowienia ogólne:

 1. Organizatorem konkursu jest Stowarzyszenie Ultra Run.

 2. Celem konkursu jest wyłonienie najlepszej relacji z imprezy sportowej Ultramaraton Podkarpacki.

 

II. Zasady konkursu

  1. Uczestnikiem Konkursu może być wyłącznie osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, która wzięła udział w Ultramaratonie Podkarpackim jako uczestnik biegu, wolontariusz, sponsor, widz, uczestnik obsługi.

  2. Aby wziąć udział w konkursie należy przesłać na adres biuro@ultramaratonpodkarpacki.pl relację
z Ultramaratonu Podkarpackiego w formie materiału tekstowego, materiału tekstowego wraz ze zdjęciami, materiału dźwiękowego bądź filmu. Można przesłać również link do miejsca, w którym znajduje się relacja.

  3. Zgłoszenie konkursowe musi zawierać imię i nazwisko, adres pod który powinna zostać przesłana ewentualna nagroda i telefon kontaktowy.

  4. Jeden uczestnik konkursu może przesłać jedną relację.

  5. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest zostanie fanem Ultramaratonu Podkarpackiego na Facebooku poprzez kliknięcie: „lubię to”.

  6. Konkurs trwa od 03.06.2014 do 11.06.2014.

  7. Przystąpienie do konkursu jest jednoznaczne z akceptacją warunków niniejszego regulaminu, wyrażeniem zgody na nieodpłatne wykorzystanie informacji i nadesłanych materiałów w całości bądź fragmentarycznie (w tym zamieszczenie jej na stronie internetowej Ultramaratonu Podkarpackiego,
a także na profilu Ultramaratonu na Facebooku) przez organizatora konkursu.

  8. Przystępujący do udziału w konkursie wyraża jednocześnie zgodę na późniejsze upowszechnienie zgłoszonej relacji, w tym na zamieszczenie przez Organizatora imienia i nazwiska autora pracy.

  9. W skład Jury konkursu wejdą przedstawiciele wskazani przez Prezesa Stowarzyszenie Ultra Run. Spośród wszystkich przesłanych prac wybiorą oni najciekawsze relacje.  

 10. Nagrodą główną w konkursie jest  Pióro firmy Waterman Paris  ufundowane przez firmę
Resgraph Sp. z o.o., działającą od 1991 roku i posiadającą status lidera na podkarpackim rynku w branży biurowo - szkolnej. Firma jest jednocześnie jednym z największych dystrybutorów tych produktów
w Polsce.
 11. Organizator rozważy również przyznanie nagród pocieszenia.

 12. Rozwiązanie Konkursu i wskazanie zwycięzcy zostanie ogłoszone na profilu facebook’owym Ultramaratonu Podkarpackiego i na stronie internetowej www.ultramaratonpodkarpacki.pl.

 

III. Postanowienia końcowe:

  1. Uczestnik oświadcza, że jest autorem relacji zgłoszonej przez niego do Konkursu i, że jego dzieło nie narusza praw osób trzecich, w tym autorskich praw osobistych i majątkowych osób trzecich, lub dóbr osobistych osób trzecich, jak również, że w przypadku, jeżeli stanowi utwór, w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, przysługują mu do niej autorskie prawa majątkowe lub licencje, w zakresie niezbędnym do udzielenia licencji.

  2. W przypadku utworu, w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, Uczestnik konkursu niniejszym udziela Organizatorowi niewyłącznej, nieodpłatnej licencji do Utworu, bez ograniczeń czasowych lub terytorialnych, na następującym polu eksploatacji: publiczne udostępnianie Utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym.

  3. Konkurs nie jest grą losową w rozumieniu ustawy z dnia 19 listopada 2009 roku o grach hazardowych (Dz.U. z 2009, Nr 201 poz. 1540 ze zm.).


Nagroda

Res Motors - Autoryzowany Dealer FORD

waran regaly
ULTRAMARATON PODKARPACKI ZŁOTYM BIEGIEM 2014!
 

UWAGA! Ten serwis używa cookies i podobnych technologii.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Czytaj więcej…

Zrozumiałem