1. Organizator

  Organizatorem biegów dla dzieci jest: Stowarzyszenie Ultra Run z siedzibą w Trzebownisku

  Dyrektor Biegu – Danuta Orlewska tel. 507 075 500

 2. Cele
  • Upowszechnianie biegania jako najprostszej formy ruchu.
  • Promocja aktywności fizycznej i zdrowego stylu życia wśród dzieci.

 3. Termin, miejsce, dystans.
  • Bieg odbędzie się 12 maja 2018r. w Rzeszowie, Start/Meta - ul. 3 Maja
  • Rozpoczęcie zawodów planowane jest na godz. 11.00 oraz 11.15
  • Biegi dla dzieci będą rozgrywane w następujących kategoriach wiekowych:
   - Bieg UP mini 250 (2013 i młodsi) dystans: 250 metrów, start godzina 11:00, limit uczestników - 50
   - Bieg UP mini 500 (2010-2012), dystans: 500 metrów, start godzina 11:15, limit uczestników - 50

   W przypadku gdy w danej kategorii zgłoszonych będzie mniej niż 3 osoby, zgłoszeni uczestnicy będą przeniesieni do kategorii wyższej lub niższej. O przeniesieniu do właściwej kategorii każdorazowo decyduje Organizator.

 4. Warunki zgłoszenia i zasady uczestnictwa.
  • Do zawodów dopuszczeni będą zawodnicy urodzeni w 2010 roku i młodsi.
  • Warunkiem uczestnictwa w biegach dla dzieci jest dokonanie zgłoszenia oraz podpisania:
   - oświadczenia Rodzica lub Opiekuna prawnego o zdolności dziecka do udziału w biegu, wyrażającego zgodę na udział w Biegu osoby niepełnoletniej i biorącego za nią odpowiedzialność.
   - oświadczenia o wyrażeniu zgody na przetwarzanie dla potrzeb wewnętrznych organizacji imprezy danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz.U.2002r. Nr 101 poz. 926, ze zm.). Uczestnikowi przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz do ich poprawiania i usuwania.
  • Zgłoszenia można dokonać:
   - w Biurze Zawodów w dniu 11 maja 2018 r. – 15.00 – 20.00
   - Rynek pod arkadami w dniu 12 maja 2018 r. – 8.00 – 10.30
   Dokonanie zgłoszenia wraz z Oświadczeniem jest jednoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu.
  • Rodzic lub opiekun udziela Organizatorowi nieodpłatnej i nieograniczonej w czasie licencji na wykorzystanie utrwalonego wizerunku Uczestnika w celach promocyjnych Ultramaratonu Podkarpackiego na wszystkich polach eksploatacji (strona internetowa, materiały promocyjno – informacyjne, publikacje ).
  • Ze względów bezpieczeństwa w biegu zabroniony jest udział osób poruszających się na rowerach, wrotkach, rolkach, deskorolkach itp. oraz biegnących ze zwierzętami. Zabrania się wnoszenia na trasę biegów przedmiotów, które mogą być niebezpieczne dla innych uczestników.
  • Udział w Biegach dla dzieci jest bezpłatny.
  • Podczas rejestracji rodzic/opiekun musi okazać swój dowód osobisty, lub inny dokument umożliwiający weryfikację danych.
  • Podczas biegów dla dzieci nie będzie prowadzony pomiar czasu, a kolejność ustalana będzie dla pierwszych 10 uczestników.
 5. Klasyfikacje i nagrody.
  • Zdobywcy miejsc I-III na każdym dystansie otrzymają dyplomy i nagrody rzeczowe.
  • Wszyscy uczestnicy po ukończeniu biegu w swojej kategorii otrzymają pamiątkowy medal. Organizator dopuszcza rozszerzenie oferty nagród w zależności od hojności sponsorów.
 6. Zasady rywalizacji
  Wszystkich zawodników na trasie UP mini obowiązują:
  • zasady fair-play,
  • zakaz ingerowania w oznakowanie tras,
  • obowiązek bezwzględnego wykonywania poleceń służb odpowiedzialnych za kierowanie ruchem drogowym, w tym Policji i Straży Miejskiej, a także służb zabezpieczających trasę UP mini z ramienia Organizatora,
  • zakaz poruszania się poza wyznaczoną trasą zawodów,
  • zakaz zaśmiecania trasy,
  • w grupie młodszej UP mini 250 dopuszczalna jest asysta 1 rodzica lub opiekuna w trakcie biegu
 7. Świadczenia startowe
  W ramach wpisowego Organizator zapewnia zawodnikom:
  • pakiecik startowy
  • numerek startowy
  • oznakowaną trasę oraz wydrukowaną mapkę trasy,
  • napoje na mecie,
  • pamiątkowy medal dla wszystkich, którzy ukończą zawody,
  • zabezpieczenie medyczne na trasie,
  • ubezpieczenie NNW,
  • organizator dopuszcza rozszerzenie świadczeń startowych w zależności od hojności sponsorów.
 8. Uwagi końcowe
  • Rodzice (lub opiekunowie) biorą pełną odpowiedzialność za dziecko - uczestnika.
  • Organizator nie odpowiada za rzeczy wartościowe pozostawione podczas imprezy.
  • Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzenie ewentualnych zmian w Regulaminie. Wiążąca i ostateczna interpretacja Regulaminu należy do Organizatora. O zmianach w Regulaminie Organizator będzie informował na stronie www. ultramaratonpodkarpacki.pl
VI UP startuje za: 3 Dni
Res Motors - Autoryzowany Dealer FORD
SB Complex

waran regaly

AERECO WENTYLACJA sp. z o.o.

INGLOT – Kosmetyki do makijażu, Pielęgnacja, Paznokcie, Akcesoria
ULTRAMARATON PODKARPACKI ZŁOTYM BIEGIEM 2014!
 

Notice: Only variables should be assigned by reference in /home/ultrarun/ftp/ultramaratonpodkarpacki.pl/modules/mod_cookiesaccept/mod_cookiesaccept.php on line 24

UWAGA! Ten serwis używa cookies i podobnych technologii.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Czytaj więcej…

Zrozumiałem